Olovci ili olovki pravopis – kako se piše

Olovci ili olovki pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati olovci.

U datoj reči izvršena je glasovna promena sibilarizacija. Zadnjonepčani suglasnik k prešao je u zubni suglasnik c, zbog toga što se našao ispred vokala i.

Olovka > olovci, u dativu i lokativu jednine.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Na mojoj olovci je nacrtan lik Miki Mausa.

– Raspravljali smo o olovci, mislila sam da je to moja a ne njegova.

– Nećemo više misliti o toj olovci, ko zna kod koga je sada.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...