Osvetlati ili osvetliti pravopis – kako se piše

Osvetlati ili osvetliti pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Osvetliti ima značenje obasjati, odnosno izložiti svetlosti.

Osvetlati ima značenje uglačati, takodje i proslaviti druge ili sebe.

Dakle, oba oblika reči su potpuno pravilna, a mi ćemo vam sada navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Možeš li mi osvetliti put, uopšte ne vidim kuda idem?

– Moramo dodatno osvetliti prostoriju kako bi slike došle do izražaja.

– Nemoj osvetliti sobu, videće onda da smo ranije došli.

– Smatram da nam jedino on još uvek može osvetlati obraz.

– Ja ću vas osvetlati na ovom takmičenju, ne brinite.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...