Otićićemo ili otići ćemo pravopis – kako se piše

Otićićemo ili otići ćemo pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odvojeno, dakle otići ćemo.

U Futuru I se enklitički oblik pomoćnog glagola hteti piše razdvojeno od glagola čija se infinitivna osnova završava na ći.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše:

– Otići ćemo na tu žurku samo zbog tebe.

– Ako želiš otići ćemo mi po lekove, nije nam problem.

– Kada nam budeš rekao otići ćemo po potreban materijal.

– Otići ćemo kada budemo sigurni da je sve dobro prošlo.

* Enklitički, odnosno nenaglašeni oblici glagola hteti su: (Ho)ću, (ho)ćeš, ( ho)će, ( ho)ćemo, ( ho)ćete, ( ho)će.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...