Pauci ili paukovi pravopis – kako se piše

Pauci ili paukovi pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Imenice u muškom rodu, u nominativu množine, mogu imati proširenje ov ili ev, ili ne moraju ispred nastavka i. Neke od imenica imaju jedan oblik, dok druge imaju dubletne, kao na primer: Zvuci i zvukovi, kraci i krakovi, vuci i vukovi, i tako dalje.

Prema tome, oba oblika reči su sasvim pravilna, a mi ćemo sada navesti nekoliko primera rečenica za oba:

– Sinoć su me u snu napali veliki pauci, mnogo sam se uplašila.

– Ovo su kućni pauci, tako moja baka kaže.

– Ti paukovi su smrtonosni.

– Paukovi su svuda po zidu, pazi se.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...