Peku ili peču pravopis – kako se piše

Peku ili peču pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati peku.

U navedenoj reči javlja se odstupanje od glasovne promene palatalizacija, tako da suglasnik k ostaje nepromenjen.

Prema tome, treće lice množine prezenta od glagola peći glasiće peku.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Oni peku najbolje kolače u gradu, moramo ih posetiti ovih dana.

– Peku se pite, nemoj gasiti šporet.

– Objasni mi kako se peku paprike, uvek mi zagore potpuno.

– Peku se kore za tortu sada, a kasnije ću ubaciti i kolače.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...