Pilad ili pilići pravopis – kako se piše

Pilad ili pilići pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Imenica pile u množini može upotrebljavati supletivni oblik ili zbirnu imenicu pilad, kao i oblik množine u muškom rodu pilići.

Prema tome, oba oblika reči su pravilna, a mi ćemo vam sada navesti par primera rečenica za oba:

– Ova pilad su baš mala i veoma simpatična.

– Koliko koštaju ova pilad, i koliko ih ima u ovom paketu?

– Moji pilići su odavno porasli, sada su koke.

– Svi pilići su izašli iz kutije, i razbežali su se svuda po dvorištu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...