Plačući ili plakajući pravopis – kako se piše

Plačući ili plakajući pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati plačući.

Glagol plakati u glagolskom prilogu sadašnjem glasi plačući.

Glagolski prilog sadašnji gradi se od trećeg lica množine prezenta i nastavka ći.

Plaču + ći > plačući

Sada ćemo navesti par primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Otišli su plačući sa utakmice jer su izgubili.

– Došla je kod mene plačući i moleći za pomoć.

– Plačući ništa nećeš postići, ustani i bori se.

– Mislila je da će nas plačući raznežiti, a izazvala je kontraefekat.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...