Po nikoju cenu ili ni po koju cenu pravopis – kako se piše

Po nikoju cenu ili ni po koju cenu pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni po koju cenu.

Kada se odrična zamenica upotrebljava sa predlogom onda se on piše izmedju veznika ni i zamenice, dakle, ni po koju cenu se ne sme pisati drugačije.

Evo i nekoliko primera rečenica:

– Ni po koju cenu ne želim ići tamo, zaboravi na tvoj predlog.

– Rekla mi je da ni po koju cenu neće pristati na ponudu.

– Ne možeš me ubediti ni po koju cenu da glasam za nju.

– Slobodno mu reci da ni po koju cenu neću prisustvovati tome.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...