Posao u Kini – kako do posla?

Za one koji teže egzotičnim krajevima Dalekog Istoka i privlači ih ideja da otputuju u Kinu kako bi tamo živeli i radili, najbolja opcija koja se najčešće preporučuje jeste predavanje engleskog jezika.

Što se tiče drugih zanimanja, za njih se može aplicirati kao i u drigim stranim zemljama, no, najčešće je za tu opciju neophodno poznavanje kineskog jezika.

Posao u Kini - kako do posla

Ko može da se zaposli u Kini?

Kao što je pomenuto, za posao u Kini najveću šansu imaju osobe koje tečno govore engleski jezik i to za radna mesta u školama, predškolskim ustanovama i drugim obrazovnim institucijama. Posedovanje fakultetske diplome i položenog testa engleskog jezika je apsolutni uslov za legalan posao u ovoj zemlji, mada tamo ima i ljudi iz Evrope, pa i naših krajeva, koji rade bez ovih kvalifikacija. Diploma i znanje engleskog jezika svakako su preduslov za dobijanje radne vize za Kinu.

Mogućnosti zaposlenja i uslova dobijanja dozvole za rad se razlikuju za strane državljane iz različitih delova sveta. Lica koja potiču iz država engleskog govornog područja imaju prednost nad drugim strancime. Tako državljani iz Amerike, Australije, Velike Britanije i drugih zemalja u kojima je engleski zvanični jezik obično treba da poseduju bilo koju fakultetsku diplomu i položeni test engleskog jezika. U pitanju je TOEFL test, odnosno sistem provere nivoa znanja govora, pisanja, razumevanja i interpretiranja engleskog jezika za strance, koji se izražava u određenom broju stečenih bodova. Institucije koje zahtevaju TOEFL test obično imaju određeni minimum koji kandidat treba da poseduje.

Strani državljani iz naših krajeva, odnosno zemalja koje ne pripadaju engleskom govornom području, najbolje prolaze ukoliko imaju fakultetsku diplomu koja garantuje da su završili engleski jezik. Takođe je moguće da dobiju dozvolu i sa drugom fakultetskom diiplomom i TOEFL testom, ali je prva situacija prednost.

Kako naći posao u Kini i zaposliti se?

Posao u Kini je najbolje tražiti putem interneta. Imajući u vidu da se ova zemlja nalazi prilično daleko, uvek je bolja opcija da kandidat već ima obezbeđen posao pre nego što pođe na put. U drugom slučaju, traženje posla na licu mesta takođe nije loša opcija, a najbolje prolazi u manjim mestima ili gradovima. Strani državljani koji ne potiču sa engleskog govornog područja, među koje spadaju i naši sunarodnici, najčešće nalazi poslove u vrtićima, predškolskim ustanovama ili sličnim obrazovnim institucijama za malu decu. U takvim institucijama su obično i najbolje plate, budući da rad sa malom decom nimalo nije naivan.

Neki od internet portala na kojima je moguće pronaći poslove predavača engleskog jezika u Kini su teachaway.com, chinajob.com, englishfirst.com, chin.findworkabroad.com.

Što se tiče zanimanja pored predavanja engleskog jezika, nije ih nemoguće pronaći i u Kini ima stranih državljana koji rade u ugostiteljstvu ili arhitekturi i drugim zanimanjima u kojima poznavanje jezika nije od krucijalnog značaja. Zarada na tim radnim mestima je ipak niža u odnosu na predavače engleskog jezika.

Ukoliko idete na razgovor za posao sa predstavnicima inostranih firmi, možda će vam trebati i prevodilac za engleski u Beogradu a ukoliko budete imali nekih sporova i slično, tu je i sudski tumač za engleski u Beogradu.

Radna dozvola za Kinu

Kako bi posao u Kini bio legalan, neophodno je dobiti radnu vizu. U praksi dosta ljudi radi sa različitim vrstama vize i to na nelegalan način, sa turističkim ili biznis vizama. Prema iskustvima ljudi koji su angažoani na ovaj način ili poznaju osobe koje rade u Kini, provere vlasti su i dalje nedovoljno temeljne po ovom pitanju, no najsigurnije je imati legalno zaposlenje, sa legalnom radnom vizom.

Za dobijanje radne vize je neohodno posedovati fakultetsku diplomu i naći ozbiljnu firmu, najčećće školu, u ovom slučaju, koja će da obavi svoj deo papirologije oko angažovanja stranog radnika. Neke ustanove primaju strane radnike bez obzira na tip vize i tada na stranom državljaninu ostaje da se sam pobrine za svoju vizu. Više informacija o tipovima viza i uslovima izdavanja dostupno je na zvaničnom sajtu kineske ambasade u našoj zemlji (http://rs.chineseembassy.org/srp/lsyw/qz/).

Sponzorisani tekstovi:

Loading...