Posao u Rusiji – kako do posla?

Rusija je još jedna od zemalja u koju se sve više državljana iz naših krajeva upućuje u potrazi za poslom i zaradom. Rusko tržište je dosta otvoreno za državljane Srbije, a neki od podataka iz poslednjih par godina svedoče da je u toj zemlji zaposleno oko deset hiljada naših sugrađana. U prvih jedanaest meseci 2014. godine dozvolu za rad u ovoj zemlji je imalo 9 500 građana Republike Srbije.

Rusija je zemlja sa visokom stopom rasta BDP, od pet odsto na godišnjem nivou, ali je odlikuje i visok nivo inflacije. Tamo je najrazvijenija industrijska grana oblasti metalurgije, kao i sa njom povezane industrije proizvodnje automobila i aviona, kao i drugih vrsta mašina. Najviše posla u ovoj zemlji će naći građevinari, ali ima i drugih profesija za koje se može konkurisati.

Što se tiče života u Rusiji, za naša očekivanja i uslove, troškovi života u ovoj zemlji su prilično skupi. Prema nekim podacima, prosečna plata iznosi oko 530 evra, dok je trošak za stanarinu za najjeftiniji stan oko 320 evra na mesečnom nivou. Primanja, naravno, zavise od vrste posla i drugih okolnosti. Razlike u platama se uočavaju između radnika sa visokim obrazovanjem i onih sa srednjom stručnom spremom. U prvom slučaju, primanja su viša za trideset odsto.

Posao u Rusiji - kako do posla

Koja zanimanja se traže u Rusiji?

Rusko ministarstvo za rad je sastavilo priručnik u kom se nalazi lista profesija koje su najtraženije u ovoj zemlji, sa istaknutih pedesetak oblasti. Prema podacima, skoro trećina navedenih zanimanja se odnosi na stručnjake sa srednjoškolskim obrazovanjem.

U Rusiji vlada zasićenost tržišta rada strunjacima sa univerzitetskim diplomama, tako da raste broj nezaposlenih sa ovakvim kvalifikacijama, dok udeo nezaposlenih lica sa srednjeim stručnim osposobljavanjem ostaje stabilan. Ovo znači da u Rusiji kvalifikovani radnici mogu da budu plaćeni isto koliko i oni sa visokim obrazovanjem.

Na prvom mestu traženih zanimanje je oblast trgovine, za koju nisu potrebni radnici sa visokim stručnim osposobljavanjem. Na drugom mestu su nosici radničkih zanimanja, a konkurencija na ta radna mesta je prilično mala. Ipak, tržišna praksa je takva da poslodavci često zahtevaju posedovanje visokog stepena obrazovanja i tamo gde ono nije nužno, a ono se koristi kao pokazatelj činjenice da je radnik prošao izvesnu socijalizaciju i usvojio neke norme i društvenapravila. Dugoročni trend u ovoj zemlji je da manje od polovine svršenih srednjoškolaca i studenata nalazi posao u svojoj struci, što je slično situaciji koju vidimo i u našim krajevima.

Najveće plate u Rusiji imaju državni službenici, menadžeri i bankari, a poslovi na građevini, za koje Rusija traži i radnike iz naše zemlje, takođe su prilično dobro plaćeni. Plate građevinskih radnika u Rusiji iznose oko 1 200 do 1 500 evra na mesečnom nivou, mašinski inžinjeri zarađuju oko 1000 evra, pravnici 1 000, lekari i učitelji oko 900, a najviše plate imaju informatički stručnjaci, sa platama od 2 600 evra.

Kako se zaposliti u Rusiji?

Državljani zemalja van Evropsle unije, kao što su naši sugrađani iz Republike Srbije, mogu na legalan način da odu i zaposle se u ovoj zemlji. Neophodno je izdavanje radne vize. Ukoliko lice odluči da ode u Rusiju da radi bez radne vize, a samo sa pasošem, ono krši zakone ove države, koje povlači za sobom zabranu ulaska u zemlju u narednih pet godine.

Radna viza – Za dobijanje dozvole rada u Ruskoj Federaciji neophodno je dobiti radnu vizu za ovu zemlju. Ona se dobija isključivo na lični zahtev kandidata u ambasadi Rusije. Zahtev se podnosi na osnovu poziva koji izdaje Federalna migraciona služba Rusije, kojoj ruski poslodavac prethodno upućuje zahtev. Za ovaj zahtev se plaća taksa u visini od pedeset do sto američkih dolara. Ovaj tip vize može da se menja i kasnije produži, u skladu sa odredbama u ugovoru o radu. Ne može se produžiti na period duži od jedne godine. Ovaj zahtev pdnosi ruski poslodavac. Radnik je dužan da napusti zemlju po isteku godine, a kako bi nastavio da radi u Rusiji, mora da podnese novi zahtev u ambasadi Ruske Federacije. Više podataka i informacija o izdavanju ruske radne vize može se naći na zvaničnoj stranici ambasade Rusije (http://www.ambasadarusije.rs/sr/konzulat).

Radna dozvola – Radna dozvola je neophodna kako bi strani državljanin mogao legalno da bude zaposlen u Rusiji. Nju obezbeđuje ruski poslodavac za period trajanja ugovora o radu, ne duže od jedne godine. Po zakonu, radnik nema pravo da promeni poslodavca ni geografski region, ukoliko se produži radna viza. U slučaju da to želi da uradi, prethodna radna viza se poništava, dok radnik mora da dobije pozivno pismo od novog poslodavca, kao i drugu radnu vizu. Ovaj proces takođe se oboavlja u ambasadi Rusije, obzirom da ova institucija izdaje vizu.

Možda će vam biti potreban prevodilac za ruski u Beogradu za lakše nalaženje posla i dogovor sa poslodavcima za početak, a kasnije vam možda nekad bude od koristi i sudski tumač za ruski u Beogradu.

Saveti i upozorenja

Budući da u poslednje vreme dosta naših sugrađana odlučuje da ode u Rusiju radi posla, posebno fizičkih poslova na građevini, veoma je bitno da pre odlaska budu upoznati sa mogućim rizicima samog posla, kao i pravnim procedurama.

Vrlo je česta pojava neke vrste prinudnog rada i one se dešavaju u slučajevima kada radnik odlazi u Rusiju radi zaposlenja, bez vize. Iskustva govore o slučajevima u kojima je poslodavac radniku oduzeo dokumenta, uz kašnjenje sa isplatom i pretnjama prijavom imigracionim službama. Legalan rad bez radne vize nije moguć u Rusiji, te se najtoplije savetuje da se procedura obavi po navedenom postupku, te da se kandidat dobro raspita u ruskoj ambasadi. Česti su slučajevi obećanja o izdavanju radne vize o dolasku u Rusiju i takve situacije su u najvećem broju prevare.

Ukoliko imigraciona služba identifikuje stranog radnika koji nema vizu i radnu dozvolu, radnik se po hitnom postupku deportuje iz zemlje i pritom mu se zabranjuje ponovni dolazak u periodu od narednih pet godina.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...