Posao u Švedskoj – kako do posla?

Švedska je zemlja sa visokim standardom koja ima izrazito konkurentnu ekonomiju sa veoma opsežnim socijalnim programima. Ovi programi se finansiraju putem relativno visokih poreza na dobit, koji potom osiguravaju da se prihodi distribuiraju u sve društvene slojeve. Ovakav jedinstveni socijalni i ekonomski sistem sa naziva švedski ili nordijski model.

Švedsko tržište rada je kombinovano sa uticajnim javnim sektorom, a cilj takvog uređenja jeste da obezbedi bezbedan i kvalitetan životni standard svim građanima Švedske i onima koji nameravaju da žive u ovoj zemlji. Zahvaljujući takvom modelu, Švedska je jedna od zemalja sa najvišim standardom u svetu i obećana zemlja za mnoge doseljenike.

Osim toga ova država ustanovljava nove standarde zakona vezanih za migracije i olakšava stranim državljanima koji nisu iz zemalja članica Evropske Unije i Evropskog ekonomskog prostora da žive i rade u Švedskoj. Sve više građana Srbije takođe vidi ovu zemlju kao dobru perspektivu za bolji i kvalitetniji život.

Posao u Švedskoj - kako do posla

Koja zanimanja se traže u Švedskoj?

U švedskoj vlada velika potražnja za širokim spektrom zanimanja u kojima vlada deficit u radnoj snazi. Lista deficitarnih zanimanja se redovno dopunjava i Švedska je u tom smislu otvorena za primanje stranih državljana sa odgovarajućim kvalifikacijama za ove poslove.

 • Elektroinženjeri, elektrotehničari i električari
 • Instruktori vožnje
 • Inženjeri i tehničari, posebno u infrastrukturnim projektima
 • Ispitivači i menadžeri ispitivanja , marketing menadžeri i analitičari, telemarketeri
 • IT arhitekte, programeri i serviseri
 • Knjigovođe i komercijalisti
 • Kuvari, konobari, pekari, poslastičari i konditori
 • Medicinski radnici i farmaceuti u svim oblastima
 • Mehaničari motornih vozila i slično
 • Nastavnici, učitelji, profesori, pedagozi, psiholozi i socijalni radnici
 • Operateri
 • Radnici na građevini, stambenim i infrastrukturnim projektima
 • Radnici na železnici
 • Radnici u avio industriji
 • Radnici za rad sa životinjama i u zoološkom vrtu
 • Rudari i šumari
 • Tehničari u svim oblastima

Proces za dobijanje zaposlenja u Švedskoj

Proces u kome strani državljanin može da dobije zaposlenje u Švedskoj i preseli se u ovu severnu zemlju podrazumeva određenu proceduru koja se odvija u osam osnovnih koraka.

Dobijanje pismene ponude za posao

Stranim državljanima se preporučuje da se za posao prijave putem EURES internet stranice na adresi http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=en . Posao može tražiti preko onlajn oglas na drugim sajtovima, ali je važno prijaviti se preko ovog servisa. Nakon dobijanja potvrde za zaposlenje putem sajta, budući poslodavac je dužan da kandidatu obezbedi zvaničnu pismenu ponudu u kojoj su opisani svi uslovi angažovanja. Poslodavac nabavlja formular za poslovnu ponudu preko Švedskog zavoda za migracije i popunjen šalje sindikatu koji je nadležan za odobravanje. Sindikat potom vraća obrazac poslodavcu, a on ga šalje kandidatu.

Prijava za radnu dozvolu

Nakon dobijanja potvrde od poslodavca, kandidat može da se prijavi za dobijanje radne dozvole, koja je neophodna za sve strane državljane koji nisu iz zemalja članica Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora. Najefikasniji način je elektronska prijava preko Švedskog zavoda za migracije. Za ovu prijavu su potrebna određena dokumenta, skenirana ili u digitalnom obliku.

 • Pismena ponuda za zaposlenje, popunjena i potpisana od strane vašeg potencijalnog poslodavca.
 • Stranice pasoša koje dokazuju vaš identitet, ispravan period važenja pasosa ieventualnu boravišnu dozvolu u nekoj drugoj zemlji pored matične.
 • Dve fotografije u formatu za pasoš, koje su slikane spreda i nisu starije od 6 meseci.
 • Ako je moguće, kopije relevantnih dokumenata za svakog od članova porodice koji nameravaju da vam se pridruže i žive sa vama u Švedskoj.
 • Potvrda o plaćenoj taksi.

Zahtev može da se podnese i lično u švedskoj ambasadi ili konzulatu, s tim što proces može trajati i do nekoliko meseci, znatno duže nego pri elektronskom apliciranju. Za lično podnošenje zahteva potrebna su takođe određena dokumenta.

 • Pismena ponuda za zaposlenje, popunjena i potpisana od strane vašeg potencijalnog poslodavca.
 • Važeći pasoš iz vaše zemlje porekla.
 • Ukoliko je potrebno, relevantna dokumenta za svakog člana najuže porodice koji namerava da vam se pridruži i živi sa vama u Švedskoj.

Podnošenje zahteva za članove uže porodice

Članovi uže porodice takođe mogu da podnesu zahtev za radnu i boravišnu dozvolu u Švedskoj, pozivanjem na prvi zahtev, pri čemu dozvola mora da bude predviđena na duže od pola godine. Pod članovima uže porodice se podrazumavaju supružnici i deca do 21 godine starosti. Potrebna dokumenta se prilažu uz zahtev za primarnu radnu dozvolu.

 • Važeći pasoš za svakog člana porodice koji se prijavi.
 • Izvod iz matične knjige rođenih za svu decu koja podnose zahtev.
 • Venčani list ili potvrda o registrovanom partnerstvu za vas i vašeg supružnika ili vanbračnog partnera.

Izdavanje radne dozvole

Nakon što je radna dozvola odobrena, strani državljanin dobija potvrdu od Švedskog zavoda za migracije, ambasade ili konzulata, u zavisnosti gde aplicira i dobija boravišnu karticu. Nakon toga lice ima pravo da otputuje u Švedsku bez vize i ima obavezu da se u što kraćem roku prijavi u Švedskom zavodu za migracije u vezi izdavanja boravišne kartice.

Preseljenje

Sa obezbeđenim radnim mestom i radnom i boravišnom dozvolom, strani državljanin može da planira preseljenje. Po dolasku je dužan da se registruje kod nadležnih organa. Potrebno je da obavi određene procedure, kako bi boravak u Švedskoj bio adekvatan i legalan.

 • U poreskoj službi u Švedskoj treba da se obavi registracija, nabavi lični identifikacioni broj i izvrši prijava za ličnu kartu.
 • U švedskoj banci je potrebno otvoriti bankovni račun.
 • U Švedskoj agenciji za socijalno osiguranje je potrebno izvršiti registraciju.
 • Učenje švedskog jezika se takođe podstiče kod doseljenika u švedsku i dodatno poboljšava izglede za kvalitetan život u ovoj zemlji.

Dodatne informacije o zaposlenju i radu u Švedskoj su dostupne na adresi http://www.sweden.se/worki http://ec.europa.eu/eures

Sponzorisani tekstovi:

Loading...