Pradeda ili pra deda pravopis – kako se piše

Pradeda ili pra deda pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati pradeda.

U datoj reči imamo prefiksoid pra, a on se uvek piše spojeno sa reči ispred koje se nadje. Primeri: Praunuk, prababa, prajezik, praistorija, prastari, u ovom slučaju pradeda, i tako dalje.

Navešćemo nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Moj pradeda je još uvek živ, a sledeće godine puni 102 godine.

– Njegov pradeda je poznati glumac i muzičar.

– Rekla mi je da je njen pradeda bio veoma dobar slikar.

– Pradeda i ja sutra idemo na Zlatibor.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...