Preko puta ili prekoputa pravopis – kako se piše

Preko puta ili prekoputa pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Sastavljeno, odnosno prekoputa, piše se u slučaju kada znači da je neko ili nešto sa druge strane.

Rastavljeno, odnosno preko puta, piše se u slučaju kada predstavlja kretanje sa jedne strane puta na drugu.

Dakle, oba oblika su potpuno pravilna, a sada ćemo napisati i nekoliko primera rečenica za oba:

– Prekoputa moje zgrade nalazi se jedan veliki i veoma lepo uredjen park.

– Sedeo je prekoputa mene, bilo mi je veoma neprijatno.

– Prešli smo preko puta da bi nas mogao videti.

– Preko puta je prešao, i tu nas je čekao.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...