Prethodni ili predhodni – kako se piše, pravopis

Prethodni ili predhodni – kako se piše pravilno?

Ispravno je pisati sa T – prethodni.

D kada se nadje ispred H kao u ovom slučaju prelazi u T.

Primeri rečenica sa ovim su:

– Prethodni put kada smo se videli izgledao si dosta srećnije nego sada, šta se desilo?

– Ti si mi prethodni put rekao da nećeš ići na tu žurku ali si ipak otišao.

– Prethodni put kada sam išla u taj grad, jako lepo sam se provela.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...