Pretpostaviti ili predpostaviti – kako se piše, pravopis

Pretpostaviti ili predpostaviti je česta nedoumica ljudi kada je u pitanju naš jezik.

Pravilno je pisati pretpostaviti, sa T a ne sa D.

U ovom slučaju, zvučno D ispred bezvučnog P mora preći u svog bezvučnog dvojnika odnosno slovo T.

Konkretni primer rečenica gde se pretpostaviti koristi su:

– Ja ne mogu pretpostaviti šta se krije iza tog zida.

– Ti ne možeš pretpostaviti zašto je ona baš to rekla i baš tako uradila.

– Ja tačno mogu pretpostaviti šta će se na tom letovanju dešavati zato mi se ne ide tamo sa vama.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...