Prevodioc ili prevodilac pravopis – kako se piše

Prevodioc ili prevodilac pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati prevodilac.

Kod imenica čija se osnova završava na lac, samo u nominativu jednine i u genitivu množine imaju suglasnik l, dok se u svim ostalim padežima, i u jednini i množini, javlja glasovna promena prelazak l u o.

Evo i nekoliko primera u kojima se data reč ispravno piše:

– On je naš najbolji prevodilac do sada, veoma smo zadovoljni.

– Njihov prevodilac je jedan od najboljih na ovim prostorima.

– Prevodilac je bio veoma loš, tražili smo zamenu.

– Vaš prevodilac nam je dosta pomogao.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...