Pripovetki, pripovetci ili pripoveci pravopis – kako se piše

Pripovetki, pripovetci ili pripoveci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati pripovetki ili pripoveci.

Imenica pripovetka u dativu jednine glasi pripovetki i pripoveci. 

*Oblik pripovetci nije ispravan zbog toga što se suglasnik t gubi ispred suglasnika c (ts), jer ga on već sadrži u sebi.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Pričala nam je više puta o toj pripovetki.

– Pomenuta je u njegovoj pripovetki, i zbog toga je veoma srećna.

– Nismo pričali o toj pripoveci.

– Bilo je reči o nekoj pripoveci koja je oduševila decu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...