Pritom ili pri tom pravopis – kako se piše

Pritom ili pri tom pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Spojeno, to jest pritom, piše se u slučaju kada ima značenje istovremeno.

Odvojeno, to jest pri tom, piše se u slučaju kada ima značenje povrh toga.

Prema tome, oba oblika su sasvim pravilna, a mi ćemo sada navesti par primera rečenica za oba:

– Pravila je tortu pritom pevajući njegovu omiljenu pesmu.

– Prelazila je ulicu i pritom joj je zazvonio mobilni telefon.

– Teško je družiti se sa takvim osoboma, i pri tom ostati dobar.

– Ne možeš izlaziti sa njima, i pri tom ih ogovarati stalno.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...