Reći ću ili rećiću pravopis – kako se piše

Reći ću ili rećiću pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati odvojeno – reći ću.

U slučaju kada se infinitiv glagola završava sa ći, piše se u odvojenom obliku.

Sada ćemo navesti neke primere:

– Reći ću ti večeras šta sam dobila na poklon.

– Reći ću vam kako da stignete do te planine na najbrži način, i najkraćim putem.

– Reći ću joj da obrati pažnju na ponašanje u školi.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...