Sa mnom ili samnom – kako se piše, pravopis i gramatika

Uz nedoumice da li se pravilno piše ne znam ili neznam, ovo je najčešća koja zbunjuje veliki broj ljudi.

Ispravno je pisati sa mnom, tj odvojeno.

Ispred instrumentala jednine lične zamenice u prvom licu JA (u ovom slučaju MNOM) stavlja se predlog SA i piše uvek odvojeno od zamenice.

Konkretni primeri rečenica:

– Sa mnom će krenuti i jedna moja drugarica.

– Kome ja značim, biće sa mnom i kada je dobro i kada je loše.

– Ti ne želiš biti sa mnom i ja to dobro vidim.

– Sa mnom je sve u najboljem redu nego ti više nisi isti.

– Da li želiš da ideš sa mnom ili sa nekim drugim?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...