Sa nikim ili ni sa kim pravopis – kako se piše

Sa nikim ili ni sa kim pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni sa kim.

U slučaju kada se odrična zamenica upotrebljava sa predlogom onda se sve tri reči pišu odvojeno.

Navešćemo nekoliko primera:

– Ni sa kim se sinoć nisam videla, neko ti je dao pogrešnu informaciju.

– Ona se ni sa kim nije čula otkada je došla iz Berlina.

– On ni sa kim ne razgovara o njegovim problemima, jer je veoma povučena osoba.

– Ja ni sa kim nisam pisala svoj seminarski rad, već sam sama sve sastavila.

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...