Sa poštovanjem ili s poštovanjem pravopis – kako se piše

Sa poštovanjem ili s poštovanjem pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Prednost se daje obliku s poštovanjem, odnosno skraćenom obliku koji se piše bez apostrofa, zbog toga što se predlog sa obično koristi kada se nakon njega nadje reč koja počinje slovom koji bi se stopio sa suglasnikom s, a u ovom primeru to nije slučaj.

Na primer, reći ćemo sa spanaćem ili sa svatovima, ali reći ćemo i s oproštenjem ili s dopuštenjem, i tako dalje.

U svakom slučaju, oba oblika su sasvim ispravna, a mi ćemo sada navesti par primera rečenica za oba:

– Šaljemo vam ovo pismo s poštovanjem.

– S poštovanjem moje drage dame, dobrodošle.

– Obratiću vam se sa poštovanjem.

– Uvek se ophodi starijima sa poštovanjem.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...