Skrivena ili sakrivena pravopis – kako se piše

Skrivena ili sakrivena pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagol skriti u trpnom glagolskom pridevu u ženskom rodu glasi skrivena, dok glagol sakriti glasi sakrivena.

Dakle, oba oblika reči su potpuno pravilna, a mi ćemo sada navesti par primera rečenica za oba:

– Nije tu, sakrivena je kako je ne bi videli sada.

– Ne može biti sakrivena u kući, lako će je pronaći.

– Ovo je skrivena kamera nemojte se ljutiti na nas, samo smo se našalili.

– Deluje mi kao skrivena namera, ali videćemo već šta će biti.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...