Snagi ili snazi pravopis – kako se piše

Snagi ili snazi pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati snazi.

U navedenoj reči izvršena je glasovna promena sibilarizacija, tako što je zadnjonepčni suglasnik g prešao u zubni suglasnik z, zbog toga što se našao ispred vokala i.

Prema tome, imenica snaga u dativu i lokativu jednine glasiće snazi.

Evo i nekoliko primera rečnica u kojima se data reč ispravno upotrebljava:

– Ovih dana sam u punoj snazi, trudim se da odradim što više poslova.

– Juče je sprovedena anketa o radoj snazi.

– Svi pričaju o tvojoj snazi, evo sada imaš prilike i da je pokažeš na delu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...