Šta je dezintegracija – definicija i značenje

U najopštijem smislu, dezintegracija se definiše kao narušavanje celine i potpunosti, uništavanje neke veze, celovitosti i jedinstva, kao i poremećaj ravnoteže. Često se kao pojam koristi dezintegracija ličnosti, koja za sobom vuče poremećaje u razmišljanju, u učenju, motorici, pamćenju, kao i u socijalizaciji. Reč vodi poreklo iz francuskog jezika.

Dezintegracija ličnosti

Smatra se da je dezintegracija ličnosti jedna od posledica dugotrajnog stanja anksioznosti. Tada, osobe dobijaju osećaj kao da se njihova ličnost raspada, kao da gube sebe, tj svoje Ja.

sta-je-dezintegracija-definicija-i-znacenje

Smatra se da takvo stanje nastaje kao posledica dugotrajne tenzije i straha, a da je u pitanju ništa drugo nego iluzija.

Ovo je na svu sreću samo trenutna stvar, i ne treba da vas plaši. Kada se emocije smire i kada povratite izgubljeno samopouzdanje, sve će ponovo biti u najboljem redu. Za početak odlučite se da se promenite i sama ta odluka ponovo će u prvi plan staviti povratak samopouzdanja.

Kako raste samopouzdanje, vi ćete se sve bolje osećati. Iako će se možda pojaviti kakva kriza očajanja povremeno, ipak će samopouzdanje stečeno iskustvom pobediti i ostati trajno.

Pozitivna dezintegracija

Psiholog Kazimierz Dabrowski tvrdi da je lični raspad, tj dezintegracija ličnosti, zapravo glavni put do njene integracije i razvoja.

Iako je naš razvoj uslovljen biološkim uticajima kao i društvom, ipak, smatra se da ljudi koji se budu striktno pridržavali ovakvih normi i ne budu sledili svoje potencijale, već ih zanemare i sputaju, neće moći nikada da se razviju u integrisanu ličnost.

Dakle, prema ovoj teoriji, potrebno je pustiti ličnost da se dezintegriše, i dozvoliti da nešto naruši naš unutrašnji mir.

Dabrowski stoga smatra da se ličnošću naziva najviši stadijum individualnog razvoja pojedinca i da su karakteristike takve osobe harmonično delovanje, koherentnost u postupcima, uvid u svoje postupke i ciljeve i poverenje u njihovu ispravnost, a isto tako i saznanje da ličnost nikada nije celovita i da ju je potrebno uvek nadograđivati i upotpunjavati.

Dakle, prema teoriji pozitivne dezintegracije, dezintegracija jeste ključ sopstvenog razvoja i kao takvu je moramo posmatrati.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...