Šta je portfolio?

Portfolio je skup svih osobina, kvalifikacija, iskustava i postignuća nekog pojedinca, udruženja, kompanije ili preduzeća.

Portfolio pojedinca. Ako ima dobro napisan portfolio, pojedinac može sebe da predstavi u najboljem svetlu i da tako dobije mogućnost za novi posao, napredak u poslu itd. Portfolio pojedinca obuhvata opis i dokaze o sposobnostima, iskustvima i veštinama kojima pojedinac raspolaže. Može se reći da je portfolio detaljnija i potpunija verzija biografije, odnosno CV-a. Portfolio predstavlja zbirku dokumenata koja prikazuju napredak, razvoj i postignuća nekog pojedinca.

Portfolio udruženja, kompanije ili preduzeća. Ovakav tip portfolija obuhvata istoriju svih uspešnih poduhvata i poslovnih uspeha nekog udruženja, kompanije ili preduzeća, kao i sadašnje stanje i planove za budućnost. Ovaj portfolio omogućava udruženjima, kompanijama i preduzećima da se predstave na tržištu i da iskažu smisao i cilj svog poslovanja.

Načini izrade portfolija. Portfolio može biti kreiran na različite načine, kao na primer štampani, digitalni, web ili multimedijalni portfolio. Uglavnom je najbolje da portfolio bude urađen u elektronskom obliku, da bi mogao da se šalje putem e-maila, ili da se snimi na disk. Međutim, nije toliko bitno koji portfolio je u pitanju, već je bitno da on bude kvalitetan i detaljan i da odražava kreativnost i ispoljen trud.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...