Šta je sujeta – značenje

Sujeta se smatra negativnom osobinom, hranom za Ego. Smatra se da ona proizilazi iz želje i potrebe da neko istakne svoju ličnost i svoju slavu, te da je to zapravo želja za dokazivanjem.

Isto tako, smatra se da su svi ljudi na neki način sujetni, manje ili više.

Ukoliko sujetu na vreme i na pravi način zadovoljite, ona neće dolaziti do izražaja.

Međutim, ukoliko to ne uspete, što je i najčešće slučaj, situacije u kojima se vi osećate manje vrednim nateraće vašu sujetu da se ispolji i vi ćete imati potrebu da se dokazujete.

Tako, sujeta se može iskazati na razne načine koji obično nisu društveno prihvatljivi.

sta-je-sujeta-znacenje

Častoljublje

Ovu reč i pojam mnogi poistovećuju sa sujetom. Odlika je, smatra se, čovekove grabežljive prirode koja ga često zna odvesti daleko od bitnih mu ciljeva. Sujetne ljude karakterišu određene osobine (pri tome kada kažemo za nekoga da je sujetan, mislimo da ta osobina i te kako dolazi do izražaja u njegovoj ličnosti) a to su:

– Ove osobe su veoma osetljive i veoma teško prihvataju kritiku, ali i odbacivanje od drugih ljudi, od društva, partnera. Svaku kritiku one doživljavaju veoma lično, kao odbacivanje, kao izopštavanje od društva, kao krivicu i osetiće se ljuto i povređeno ukoliko joj sujetu povredite

– Nadalje, oni imaju izraženu potrebu, tj želju da dobiju potvrdu od drugih ljudi za neka svoja učinjena dela, žude za ljubavlju, za prihvatanjem, a pre svega ne umeju da vole sebe. Zapravo potreba za ljubavlju je ogromna, jer je u nekom periodu razvoja verovatno izostala od strane roditelja

– Ove osobe imaju izuzetno nisko samopouzdanje, a isto tako se u celosti identifikuje sa svojim Egom pri čemu se toga čvrsto pridržavaju, tako da spolja obično mogu delovati arogantno i nadmeno, a iznutra će se osećati isprazno, nemoćno, usamljeno i bedno

Sinonimi za sujetu

Nadmenost, slavoljublje, gordost, arogancija, narcizam, ponos, uobraženost, oholost, sve su to sinonimi za sujetu. Sujeta se smatra odlikom Ega, odnosno predstavlja slast za ego, a zapravo se misli da je sujetan čovek zapravo prazan.

Sujeta ukazuje zapravo na osećaj niže vrednosti koji mi ispoljavamo na suprotan način u spoljašnjosti, tj kroz aroganciju, ponos, oholost i druge sinonime kojima pokušavamo da je prikrijemo. Sujeta pokazuje čovekov Ego koji je ogroman, kao kuća, dok je taj čovek zapravo slab, nesiguran i prevashodno nezreo u svakom smislu te reči (emocionalno i za život).

Šta je sve sujeta?

Sujeta se ispoljava na različite načine, pa se tako sujetom smatra pre svega hronično nezadovoljstvo, zatim ogorčenost, razočaranost u ljude, sado mazohizam, tračarenje, borba protiv autoriteta. Sve ovo su izraženi jasni primeri tj oblici sujete.

Težnja da se pokaže superiornost, da se dokaže svoja nadmoć, kvaliteti, a da se pri tome traži potvrda od drugih ljudi predstavlja sujetu u formi senke koja, kako se smatra, proizilazi zapravo iz ljudskog straha. Ove osobe su takođe i te kako isključive, tj insistiraju na kakvom svom mišljenju i nema potrebe za njih da čuju tuđe, oni su uvek u pravu.

Ko visoko leti, nisko pada

Ovo je, kako se smatra, izreka koja je umnogome povezana sa sujetom, tj koja je opisuje. Sujetni ljudi „rastu“ dok im se podilazi, dok im se govore lepe stvari. Ego je tada na sedmom nebu i osoba postaje zavisna od sujete i veoma lako će je se odreći. A problemi nastaju onda kada se shvati da let među oblacima ne traje dugo.

Sujeta truje dušu, ona je otrov za ono duhovno, a što se kosi sa Egom. Sujetan čovek ne može adekvatno i na pravi način da razvija svoje ciljeve, on ne može da oseti mir i spokoj, radost i istinsku iskrenu ljubav. Ove osobe se vrlo često „dure“, teže ka samosažaljenju i skretanju pažnje na sebe, one su pre svega emocionalno nezrele i verovatno da je negde u periodu njihovog razvoja izostao kakav segment roditeljske ljubavi.

Smatra se da sujetne osobe imaju potrebu da umanje sve pozitivne osobine drugih ljudi. Pri tom oni ukazuju samo na njihove negativne strane, dok pozitivne izostavljaju ili minimalizuju. To se može delom pripisati i zavisti. Ako tako posmatramo nekoga, naravno da je ono što sledi postavljanje sebe na viši nivo u odnosu na druge.

Ukoliko ovakvoj osobi date dobronameran savet, a koji se kosi sa njihovim doživljajem sebe, one će vas automatski proglasiti neprijateljem. Jer, ukoliko ste joj skrenuli pažnju na nešto, ona će odmah svojim niskim samopoštovanjem zaključiti da nešto ne radi kako treba, gubi ljubav prema sebi, a samim tim i prestaje da voli sebe.

Zaključuje tako da je ni vi ne volite i okreće se protiv vas, jer ove osobe pored toga što vole da lažu same sebe, očigledno očekuju i da ih drugi lažu.

Kako se osloboditi sujete?

Smatra se da su osobe koje su od detinjstva vaspitavane tako da cene druge ljude, da poštuju tuđe stavove i različita mišljenja, manje sujetne. Međutim, ni to nije garancija da one jednoga dana to neće postati.

Takođe, smatra se da ukoliko u porodici vlada idila, ljubav i sloga, međusobno poštovanje i razumevanje, njeni članovi neće imati preteranu želju da se dokazuju pred drugima i da teže da pridobiju tuđu naklonost, te će svakako biti manje sujetni. One osobe koje su od detinjstva imale ljubav i pažnju, neće imati potrebu da je kasnije traže od drugih.

Sujete se oslobađamo onog trenutka kada prestanemo slepo da sledimo svoj Ego, tj kada prestanemo da živimo sa mišlju da vredimo onoliko koliko nas važni ljudi smatraju vrednim. Kada postanemo svesni svojih nesavršenosti i prihvatimo ih, one nam više neće smetati.

Kada shvatite koliko je sujetna sramna, mizerna i koliko vas zapravo čini manje vrednim, rešićete da je iskorenite. Ne trudite se da vas svi vole, dopustite ljudima da imaju negativno mišljenje o vama. Ne ponašajte se infantilno i budite zreli. Pokažite zahvalnost. Istrenirajte sebe, ne pokušavajte da promenite svet.

Rasprostranjenost sujete

Ankete koje su vršene radi ispitivanja sujete među polovima i profesijama, ali i među narodima, pokazale su da su lekari najsujetnije osobe, a da odmah za njima kaskaju i profesori na univerzitetima širom sveta. Žene su, smatra se, sujetnije od muskaraca, dok su Englezi najsujetnija nacija.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...