Šta je zapravo estetska hirurgija?

Šta je zapravo estetska hirurgija?

Estetska hirurgija predstavlja podgranu plastične hirurgije i bavi se korekcijom estetskih nedostataka i anomalija ulepšavanjem ljudskog tela i lica. Ova grana hirurgije je istovremeno i sastavni deo antiejdžing (antiageing) medicine jer ima za cilj da pospeši izgled tela i lica pacijenta davajući mu mlađi i svežiji izgled.

Sa daljim, didaktičkim ciljem objašnjenja termina „estetska hirurgija“, prvo je poželjno ukratko napomenuti šta je to plastična hirurgija.
Plastična hirurgija podrazumeva hirurške zahvate pri kojima se menja fizički izgled osobe. Ova hirurgija ima rekonstruktivnu ili estetsku svrhu. Naime, zahvati rekonstruktivne hirurgije se odnose, pre svega, na korigovanje fizičkih funkcija, smanjenje ili otklanjanje deformacija nastalih kao posledica nekih bolesti, nesreća ili urođenih deformacija.

S druge strane, estetski zahvati nemaju potpunu medicinsku svrhu i imaju manje bitan uticaj na fizičko zdravlje, ali takođe imaju funkcionalnu svrhu.

Pročitajte više o pojmovima plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije >>

Ciljevi estetske hirurgije

Estetska zahvat je zapravo elektivna operacija pomoću koje se menja izgled lica ili tela osobe koja se podvrgava ovoj operaciji, sa ciljem ulepšanja lica ili dela tela kojem je promena neophodna. Prema rečima čuvenog profesora, ujedno i prominentnog člana Britanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju, Sajmona Keja, estetska hirurgija menja trenutni izgled osobe u poželjni izgled osobe.

Međutim on takođe tvrdi da estetska operacija nosi isti broj faktora rizika kao bilo koja druga operacija i da je od krucijalne važnosti kome hirurgu ćete se opredeliti.

Najčešći estetski postupak u svetu je augmentacija grudi, potom operacija očnih kapaka čija korekcija čini lice da izgleda znatno mlađe. Estetska hirurgija takođe obuhvata postupke kao sto su rinoplastika, liposukcija, abominoplastika, liboplastika itd.

Cilj zahvata ove vrste je zapravo dovođenje prvobitnog izgleda dela tela ili lica u poželjan, novonastali izgled sa minimalnim ili jedva postojećim dodatnim pojavama (otok, modrice), s tim što je rizik po zdravlje minoran a krajnji rezultati dugotrajni i efikasni. Osim pomenutog, psihološko zadovoljstvo pacijenata i njihovo samopouzdanje kao i funkcionalni aspekt su takođe veoma bitni.

Koji su benefiti estetskog zahvata?

Statistika kaže da je 90% ispitanika koji su bili pod ovim zahvatom potvrdili teoriju da je estetska operacija zapravo izbor načina života. Ovi ljudi su pobornici teorije da estetski zahvat rešava istoimene probleme. Osim toga, tipičan primer je rinoplastika, pomoću koje mnogi ljudi zauvek reše svoj problem estetske ili funkcionalne prirode. Druga korist je ta, što i većina ispitanika potvrđuje, da će ljudi poboljšati svoje psihofizičko stanje sadovoljstvom i samopouzdanjem nakon jedne ovakve sprovedene operacije.

Pročitajte više o estetskoj hirurgiji u misiji lepote >>

Sa druge strane, postoje ljudi koji su skloni depresivnom stanju zbog nezadovoljstva svojim normalnim, ali ne tako poželjnim izgledom, ovi ljudi, takođe, imaju nisko samopoštovanje. Još jedan od dokaza da postoji višebrojna zdravstvena korist od estetske operacije je taj što ovi ljudi nakon operacije žive zadovoljnijim, ujedno i srećnijim životom.

Iako poboljšanje estetskog izgleda ima pozitivan uticaj na vaše samopouzdanje ili funkcionalnost, ne postoji nužan fizički ili medicinski razlog za estetskim zahvatom kao ni ozbiljnije komplikacije nakon tog zahvata.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...