Šunki ili šunci pravopis – kako se piše

Šunki ili šunci pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati šunki.

U datoj reči javlja se odstupanje od glasovne promene sibilarizacije, tako da zadnjonepčani suglasnik k ostaje nepromenjen.

Prema tome, imenica šunka će u dativu i lokativu glasiti šunki.

Evo i nekoliko primera rečenica:

– Pričali su samo o šunki i sendvičima sve vreme.

– Sečenje šunki ne možemo svako obavljati.

– Ovo su vam jedne od najkvalitetnijih šunki.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...