Sve što treba da znate ako birate kvalitetnog prevodioca

Da li vam je bio potreban prevodilac? Niste znali kako da nađete kvalitetnu agenciju?

Mi vam možemo pomoći. Uglavnom danas kompanije i pojedinci nemaju tačno definisane zahteve kako da izaberu adekvatnu agenciju kojanće na najbolji način odgovoriti zahtevima koje pojedinac ili kompanija inaju.

Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći prilikom odabira prevodilačke agencije, a prvi bi trebalo da znate o kakvom tipu prevoda se radi.

Specijalizovani ili opšti prevod – pitanje je sada!

Prilikom angažovanja prevodioca trebalo bi da imate na umu da li se radi o opštem prevodu ili je reč o specijalizovanoj temi.

Kada je neophodno poznavanje tačno određene oblasti, onda je usko specijalizovan prevodilac najbolje rešenje za ovakve prevode uglavnom se angažuje sudski tumač, a osim prevoda, prilikom angažovanja sudakog tumača sobijate i mogućnost tumačenja dokumenata i osetljivih podataka.

Ako izaberete sudskog tumača, onda ne samo da ćete imati kvalitetno preveden materijal, već će proverena agencija garantovati da su prevedeni podaci verodostojni i tačni.

Takođe, napominjemo da se specijalizovani prevodilac ne angažuje samo u slučaju kada je potrebno prevesti i overiti dokuemnta. Recimo, potrebu za usko specijalizovanim prevodima imaju i naučni radnici, jer im je potreban neko ko jasno poznaje terminologiju određene naučne oblasti. Prevod otežava svaka posebna naučna oblast, jer je terminologija za svaku profesiju drugačija.

Koliko košta angažovanje prevodioca?

Ako vam je potreban usko specijalizovan prevodilac, njegovo angažovanje može znatno više da košta nego što je to slučaj sa opštim prevodiocima. To je posebno slučaj sa prevodiocima u oblasti koja nema mnogo ljudi koji se njome bave. Na primer, to može da bude slučaj sa prevodima zakona, ugovora, vodiča, jer ako je potražnja velika, a malo je prevodilaca, onda će odnos između potražnje i ponude uticati i na cenu angažovanja profesionalca za prevođenje.

Takođe, promislite da li vam je usko specijalizovan prevodilac potreban. Ako vam je njegovo angažovanje neophodno na nedeljnom ili mesečnom nivou, sigurno će vam se isplatiti ako uložite, recimo, u prevodioca sa grčkog, španskog, mađarskog ili nekog drugog jezika.

Kvalitet, pre svega!

Ima slučajeva kada nije potrebno angažovati usko specijalizovanog prevodioca. Tada se angažuju ljudi koji imaju opšte znanje iz oblasti kao što su zabava, lični razvoj, društvo, politika, roditeljstvo. U tim slučajevima ne znači da će prevod biti manje kvalitetan, već da je materijal manje zahtevan, pa nije potrebno angažovati specijalizovanog prevodioca.

Čak i kada nema stručnih termina, ni opšti prevodi nisu nimalo bezazlebi, jer zahtevaju dobro poznavanje određenog jezikq i materije koja se prevodi. Razlike u jezicima postoje, stoga prevodilac mora da poznaje dobro traženi jezik.

Posebno treba obratiti pažnju na sledeće:

  • Da li su vam često potrebni prevodi na strane jezike?

  • Kako će angažovanje prevodilačke agencije uticati na troškove poslovanja, da li će ih povećati ili je reč o pametnoj investiciji?

  • Da li je potrebno dodatno angažovati i sudskog tumača?

Na konačnu cenu angažovanja prevodilačke agencije uticaće ne samo broj stranica za prevod, nego i složenost materije, ali i učestalost angažovanja agencije, jer uvek možete ugovoriti povoljnije uslove ako se odlučite samo za jednu agenciju.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...