Sve što treba da znate kada imate dokumente za prevođenje

Jesu li vam ikada bile potrebne usluge sudskog tumača? Jeste li čuli za njih?

Iz godine u godinu sve se više traže sudski tumači, a raste i broj dokumenata koji se moraju overiti pečatom sudskog tumača.

Sudski tumac se razlikuje od običnog prevodioca, a postoji nekoliko specifičnihslučajeva kada je neophodno angažovati tumača.

Takođe, posebno treba napomenuti da su sudski prevodilac i sudski tumač dva pojma za istu profesiju.

Šta je posao sudskog tumača?

Svojim potpisom i pečatom sudski tumač garantuje za prevod i overu svih isprava i dokumenata koje prevodi sa srpskog na jezik za koji je ovlašćen i obrnuto. Prevedena dokumenta moraju da budu verna originalu, a i da mu odgovaraju sadržajno, terminološki i stilski. Garancija verodostojnosti jeste pečat i potpis sudskog prevodioca, a ukoliko se ustanovi da je došlo do nekih neusaglašenosti oko prevoda, odgovornost snosi sudski prevodilac.

Koje su nadležnosti sudskog tumača?

Postoji nekoliko dokumnata čiji prevod ili overa zahteva angažovanje sudskog tumača. Nadležnost sudskog tumača jesu overa i prevod dokumenata kao što su:

 • Lični dokumenti (lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz knjige venčanih, izvod iz knjige umrlih, radna dozvola, dozvola za boravak, saobraćajna i vozačka dozvola);

 • Punomoćja i izjave;

 • Uverenja i saglasnosti (npr. uverenje o državljanstvu, neosuđivanosti, nekažnjavanju, saglasnost o zastupanju i sl.);

 • Poslovna dokumenta (npr. sertifikati, bilans stanja, godišnji izveštaji, revizorski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnji izveštaji, fakture, statut preduzeća…);

 • Medicinska dokumenta;

 • Uputstva i potvrde (npr. potvrda o stalnom zaposlenju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci…)

 • Deklaracije;

 • Naučni patenti i drugo.

Osim pisanog prevođenja, sudske tumače možete angažovati i za usmeno prevođenje, a pod njihovu nadležnost spadaju i prevođenje sudskih sporova, rešenja, pa i sudskih procesa.

Kako odabrati pravog sudskog tumača za overu određenog prevoda?

Nije toliko učestala potreba za uslugama sudskih tumača. Doduše, iz godine u godinu njihove usluge su sve traženije, a svako kome je potreban overen prevod dokumenta nađe se u dilemi kako da pronađe pravog i dobrog sudskog prevodioca.

Ako niste znali, danas ne može svako da bude sudski tumač. Naime, postoji nekoliko osnovnih uslova koje budući sudski prevodilac mora da ispuni kako bi dobio sudski pečat, a njegov prevod bio validan pred zakonom.

Zato je neophodno da Ministarstvo pravde objavi javni konkurs za zapošljavanje sudskog tumača u kojem propisuje kriterijume koje kandidati moraju da ispune ukoliko žele da se bave ovim poslom. Ovlašćeni sudski tumač je:

 • građanin Republike Srbije koji je najmanje pet godina radio na poslovima prevodioca;

 • odličan poznavalac pravne terminologije kako jezika na koji određeni document prevodi, tako i jezika sa kojeg se prevodi;

 • visokoobrazovani kandidat koji ne mora da poseduje diplomu filologa, a u slučaju da nije diplomirani filolog, kandidat mora da prođe proveru znanja stranog jezika pred stučnom komisijom Ministarstva pravde;

Da biste bili sigurni u usluge koje vam vaš sudski prevodilac nudi, proverite validnost njegovog pečata, a spisak registrovanih sudskih prevodilaca možete naći na sajtu nadležnog minisarstva.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...