Sve što treba da znate o sudskom tumaču

Da li su vam nekada bile potrebne usluge sudskog tumča?

Jeste li se nekada pitali šta je posao sudskog tumača i kakva je njegova uloga?

E pa krenimo redom.

Iz godine u godinu raste potreba za sudskim tumačem, jer je veliki broj ljudi koji različita dokumenta žele da prevedu na određeni jezik, a da to sve pritom bude verifikovano kod sudskog tumača. Prvo pitanje je da li se uopšte razlikuje sudski tumač od prevodioca?

Da, razlika postoji. A evo i zašto i zbog čega je neophodno anhažovati sudskog tumača.

Poslovi sudskog tumača

Sudski tumač prevodi i overava svu vrstu dokumenata i isprava sa srpskog jezika na ovlašćeni jezik i obrnuto. Overom prevod tumač garantuje verodostojnost prevoda original i da se prevedena dokumenta stilski, sadržajno i terminološki usaglašavaju. Ako se dogodi suprotno, odgovornost snosi sudsku tumač. A evo koja dokumenta tumač overava:

  • Lična dokumenta – lična karta, pasoš, izvode iz matične knjige rođenih, venčanih, umrlih, radne dozvole, dozvole za boravak, saobraćajne dozvole i vozačku dozvolu;

  • Punomoćja i sve vrste izjava;

  • Potvrde kao što je potvrda o stalnom zaposlenju, slobodnom bračnom stanju, potvrda računa u banci;

  • Poslovna dokumenta – godišnji izveštaji, bilansi stanja i uspeha, revizorski izveštaji, fakture, rešenja o osnivanju pravnog akta;

  • Naučne patente, uputstva, deklaracije i medicinska dokumentacija.

Osim pismenog, sudski tumač je dužan da vrši i usmeni prevod, a takođe se bavi i prevođenjem sudskih rešenja, sporova i procesa.

Cena prevoda

Bilo da vam je potreban sudski tumač za engleski, nemački, francuski, pa čak i sudski tumač za hrvatski jezik, trebalo bi da znate sedeće.

Cena prevoda se određuje po prevodilačkoj strani i utvrđuje se na osnovu nekoliko faktora. Naime, cena zavisi od jezika, vrste dokumenta koji se prevodi i od toga da li prevod treba da bude overen ili ne. na licu mesta se određuju detalji prevoda, kao što je konkretna cena i rok do kada bi trebalo da se prevod završi.

Takođe, potrebno je na vreme angažovati sudskog tumača od poverenja koji ima dugogodišnje iskustvo. Naime, veoma je važno poštovati predviđen rok, kao i pružiti mogućnost klijentu za hitan prevod.

Takođe, u strogoj tajnosti se moraju čuvati sadržine dokumenata i materijala koji se prevode, a vrši se i dupla provera zahvaljujući drugom prevodiocu.

Dokumenta koja se najčešće prevode

Postoji nekoliko vrsta dokumenata zbog koji se sudski tumači najčešće angažuju. Reč je o sledećim dokumentima:

  • Dokumenta potrebna za vizu;

  • Dokumenta potrebna za školovanje ili dobijanje posla u inostranstvu;

  • Dokumenta potrebna za dobijanje stranog državljanstva;

  • Prevodi diploma, svedočanstava i dodataka diplomama;

  • Uverenja, potvrde i medicinska dokumenta.

Sudskom overom dokumenata garantuje se, ne samo da je reč o identičnom prevodu, već i da je dokument legitiman za inostranog poslodavca, školu ili neku inostranu državnu ustanovu.

Često se prevedena dokumenta koriste kao dokaz o identitetu ili za apliciranje za stipendije ili zaposlenje u stranoj zemlji. Mogu poslužiti i u migracione svrhe, al ii kao zakonska deklaracija i pravno obavezujući dokument.

Kada se prevodi koriste bez overe, onda to znači da se koriste za ličnu upotrebu i nisu potrebni za apliciranje za školovanje ili zaposlenje u neku inostranu državnu instituciju.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...