Sve vreme ili svo vreme pravopis – kako se piše

Sve vreme ili svo vreme pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati sve vreme.

Nominativ jednine srednjeg roda od zamenice sav glasi sve, tako da je jedini ispravan oblik sve vreme.

Navešćemo par primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše:

– Sve vreme sam sedela ovde i čekala te, a ti na kraju ipak nisi došao.

– Nisam planirala da budem tamo sve vreme.

– Ne brini, ja ću sve vreme biti tu i paziti na tebe.

– Imam sve vreme ovog sveta da ostvarim svoje želje.

– Bila sam tu sve vreme, ali me ti nisi primetio.

– Sve vreme sam te posmatrala i zaključila da veoma dobro radiš svoj posao.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...