Svesaka ili svezaka pravopis – kako se piše

Svesaka ili svezaka pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati svezaka.

Imenica sveska u genitivu množine glasi svezaka, a kako navodi Pravopisni rečnik ispravno je reći i sveski.

*Napomenućemo da će dativ jednine glasiti svesci, a ne sveski, pošto je to kako smo već naveli genitiv množine.

Evo sada i nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno piše:

– Mama mi je kupila nekoliko svezaka za početak.

– Uzela sam par svezaka samo za srpski jezik.

– Tetka mi je donela dosta svezaka iz Nemačke, veoma su lepe.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...