Svesan ili svestan pravopis – kako se piše

Svesan ili svestan pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati svestan.

Jedino u muškom rodu ne dolazi do uprošćavanja suglasničke grupe stn tako da se suglasnik t ne gubi, dok se u srednjem i ženskom rodu jednine, kao i u svim ostalim licima množine gubi. Dakle, biće svesno, svesna, svesni i tako dalje.

Sada ćemo navesti nekoliko primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Da li si svestan koliko ja tebe volim?

– Moraš biti svestan ozbiljnosti situacije u kojoj se nalaziš.

– On nije nimalo svestan, i to me veoma iritira.

– Verujem da će postati svestan tek kada bude prošlo par dana.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...