Takoreći ili tako reći pravopis – kako se piše

Takoreći ili tako reći pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisti spojeno, dakle takoreći.

Takoreći je rečca, ali i prilog koji ima značenje otprilike ili moglo bi se reći.

Evo nekoliko primera rečenica:

– Bio je dobar, takoreći se nije čuo.

– Takoreći nismo progovorile ni dve reči, brzo su otišli kući.

– Nisam se ni lepo odmorila takoreći, sve se brzo izdešavalo.

– Pa bilo nas je oko 200, takoreći.

* Odvojeno se piše jedino u slučaju kada prilog tako služi za isticanje reči reći. Primer: Da li mu smem tako reći, a da se ne naljuti?

Sponzorisani tekstovi:

Loading...