Tugi ili tuzi pravopis – kako se piše

Tugi ili tuzi pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati tuzi.

U navedenoj reči izvršena je glasovna promena sibilarizacija, tako što je zadnjonepčani suglasnik g prešao u zubni suglasnik z, jer se našao ispred vokala i.

Prema tome, imenica tuga će u dativu i lokativu jednine glasiti tuzi.

Evo i nekoliko primera rečenica:

– Nemoj se prepustiti tuzi, to ti ništa dobro neće doneti.

– Kada budeš shvatila neke stvari, reći ćeš zbogom tuzi.

– Ostali su u velikoj tuzi, plačući za njim.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...