Tužilac ili tužioc pravopis – kako se piše

Tužilac ili tužioc pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati tužilac.

Glasovna promena prelazak l u o nije izvršena kod imenica čija se infinitivna osnova završava na lac tako da suglasnik l u genitivu množine i nominativu jednine ostaje nepromenjen, dok je u svim drugim padežima i u jednini i u množini izvršena.

Sada ćemo navesti i nekoliko primera rečenica:

– Ovo je vaš tužilac.

– Njihov tužilac deluje veoma opasno i mudro.

– Naš tužilac je povukao zahtev.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...