U dvoje ili udvoje pravopis – kako se piše

U dvoje ili udvoje pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Spojeno, odnosno udvoje, piše se u slučaju kada predstavlja predlog koji znači u paru, to jest po dvoje zajedno.

Odvojeno, odnosno u dvoje, piše se u slučaju kada predlog u služi za isticanje zbirnog broja dvoje.

Dakle, utvrdili smo da su oba oblika sasvim pravilna, a sada ćemo navesti i nekoliko primera rečenica za oba:

– Lakše vam je da idete udvoje nego razdvojeni.

– Ulazićete unutra udvoje, budite tihi.

– Imam poverenja samo u dvoje prijatelja.

– Verovao sam u dvoje drugara, ali i oni su me prevarili.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...