U nijednoj ili ni u jednoj pravopis- kako se piše

U nijednoj ili ni u jednoj pravopis- kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni u jednoj.

Kada se složena zamenica upotrebljava sa predlogom onda se on umeće izmedju njena dva dela, tako da će jedini ispravan oblik biti ni u jednoj.

Evo i nekoliko primera rečenica u kojima se dati izraz ispravno piše:

– Nisam bila ni u jednoj prodavnici danas.

– Ni u jednoj kafani se nisam lepo provela, bilo nam je baš dosadno.

– Ni u jednoj sekundi nisam pomislila da ćeš me ipak pozvati.

– Nisam se pronašla ni u jednoj njegovoj rečenici.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...