U nikoga ili ni u koga pravopis – kako se piše

U nikoga ili ni u koga pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni u koga.

Ako se zamenica nikoji koristu uz predlog, onda se on umeće izmedju veznika ni i zamenice, tako da će jedini ispravan oblik glasiti ni u koga.

Evo i nekoliko primera rečenica:

– Ni u koga više nemam poverenja.

– Nisam se zaljubila ni u koga, nemoj me više to pitati.

– Ni u koga nisam verovala od njih, ali su na kraju ipak ispali fer.

– Uvidela sam da se ni u koga ne mogu uzdati.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...