Urošom ili Urošem pravopis – kako se piše

Urošom ili Urošem pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisti Urošem.

Imenice prve vrste u instrumentalu jednine dobijaju nastavke em i om. Imenice koje se završavaju suglasnikom š a prethodi im vokal o, imaju nastavak em. Primeri: Milošem, košem, Radošem, odlikašem, i tako dalje.

Evo i nekoliko primera rečenica:

– Bila sam sa Urošem kod Magdalene sinoć.

– Nisam došla sa Urošem jer mu je nesto iskrslo.

– Pričala sam sa Urošem dugo o njegovoj sestri.

– Raskinula sam sa Urošem još pre godinu dana.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...