Vi bi ili vi biste pravopis – kako se piše

Vi bi ili vi biste pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati vi biste.

Glagol biti se po licima menja na sledeći način:

  1. Ja bih
  2. Ti bi
  3. On, ona, ono bi

 

  1. Mi bismo
  2. Vi biste
  3. Oni bi

Navešćemo nekoliko primera:

– Pošto su vredno radili ceo dan, vi biste mogli da ih nagradite za taj trud.

– Dakle, vi biste došli da oni nisu bili sa nama?

– Vi biste podneli krivičnu prijavu protiv njega, a niste sigurno da vas je on opljačkao?

 

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...