Vrabca ili vrapca pravopis – kako se piše

Vrabca ili vrapca pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati vrapca.

U navedenoj reči izvršena je glasovna promena jednačenje suglasnika po zvučnosti, tako što je zvučni suglasnik b prešao u svoj bezvučni par p, zbog toga što se našao ispred bezvučnog suglasnika c.

Vrabac > vrabaca > vrabca > vrapca – nepostojano a, a zatim i JSPZ.

Pošto smo utvrdili koji je od dva navedena oblika reči ispravan, sada ćemo navesti i nekoliko primera rečenica:

– Da li si video onog lepog vrapca jutros na terasi?

– Uhvatila sam juče jednog vrapca, bio je veoma umiljat.

– Nisam par dana videla vrapca koji nam je dolazio svako jutro da ga nahranimo.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...