Vrući ili vrućiji pravopis – kako se piše

Vrući ili vrućiji pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati vrući.

Pridev vruć u komparativu glasi vrući, a u superlativu najvrući.

Sada ćemo navesti i par primera rečenica u kojima se data reč ispravno koristi:

– Ovaj krompir je vrući nego što sam mislila, izgorela sam jezik.

– Nemoj mi davati taj vrući čaj, ja više volim hladan.

– To je bio najvrući podrum u kojem sam bila, vrući je čak i od našeg.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...