Za ničiju ili ni za čiju pravopis – kako se piše

Za ničiju ili ni za čiju pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati ni za čiju.

Kada se odrična zamenica upotrebljava uz predlog, onda se on umeće izmedju veznika ni i zamenice.

Evo i nekoliko primera rečenica za dati izraz:

– Nisam se opredelila ni za čiju priču, mislim da obojica lažu.

– Ona se ne bi žrtvovala ni za čiju sreću, samo na sebe misli.

– Ni za čiju ljubav se ne bih promenila.

– Još uvek se nisam odlučila ni za čiju haljinu.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...