Za sad ili zasad pravopis – kako se piše

Za sad ili zasad pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati i jedno i drugo.

Prilog zasad se piše sastavljeno u slučaju kada predstavlja nešto privremeno, u ovo vreme.

Navešćemo nekoliko primera u kojima se ova reč piše sastavljeno:

– Zasad mi dobro ide ovaj posao tako da ne planiram da ga menjam.

– Zasad neću moći redovno da ti šaljem isplate, i ja sam u problemu sa parama.

– Zasad još uvek ne mogu da mu se posvetim maksimalno.

U slučaju kada imamo za kao predlog, i sad kao prilog koji označava namenu, ovaj izraz se piše rastavljeno.

Navešćemo nekoliko primera:

– Ostaviću većinu zadataka za kasnije, a za sad ću uraditi samo nekoliko.

– Za sad ću pojesti samo ova dva kolača, a posle ću uzeti još par.

 

Sponzorisani tekstovi:

Loading...