Zanemarivaju ili zanemaruju pravopis – kako se piše

Zanemarivaju ili zanemaruju pravopis – kako se piše pravilno?

Pravilno je napisati zanemaruju.

Glagol zanemarivati u trećem licu množine prezenta glasi zanemaruju.

Evo i par primera rečenica:

– Žalio mi se na to da ga zanemaruju, i nikada ne zovu na druženje.

– Bitne obaveze se ne zanemaruju već seodmah rešavaju.

– Ako se poslovi zanemaruju posle se samo nagomilaju i bude ti dosta teže.

– Oni nas stalno zanemaruju.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...