Zavisan ili zavistan pravopis – kako se piše

Zavisan ili zavistan pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo, ali u različitom kontekstu.

Oblik reči zavisan, nastao je od glagola zavisiti i znači biti nesamostalan.

Oblik reči zavistan, nastao je od imenice zavist i znači zavidan, ili ljubomoran.

Dakle, utvrdili smo da su oba oblika reči potpuno pravilna, a sada ćemo navesti i par primera rečenica za oba:

– Zbog čega si još uvek zavisan od njih, kada ćeš se osamostaliti?

– Ja sam zavisan od roditelja, tako da ti trenutno ne mogu pomoći.

– Oduvek je bio zavistan kada bih pričala o svom uspehu.

– Nemoj biti toliko zavistan, on je veoma dobar momak.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...