Žnjela ili žela pravopis – kako se piše

Žnjela ili žela pravopis – kako se piše ispravno?

Ispravno je napisati i jedno i drugo.

Glagol žeti u radnom glagolskom pridevu glasi i žela i žnjela.

Evo nekoliko primera rečenica za oba oblika reči:

– Žela sam ječam čitav dan.

– Juče sam žela žito i pšenicu.

– Sve sam radila kod deke na selu, i žnjela i čuvala koze.

– Nisam ja nikada žnjela, to moja mama zna.

Sponzorisani tekstovi:

Loading...